29.05.2020 | Poslední aktualizace: 24.06.2020
Základní informace ke vstupu do Chorvatska včetně odkazu na formulář pro vstup do Chorvatska (v českém jazyce)

Aktulaizace: 24.6. 2020 - Informace pro občany EU pro pobyt v Chorvatsku (klikněte na odkaz):

Informace Chorvatského zdravotního ústavu v případě onemocnění COVID-19 v Chorvatsku a Informace pro občany Evropské unie v Chorvatsku najdete zde jak v textové formě tak ve formátu pdf


5.6. 2020: Informace pro klienty - osobní doprava, autobusová doprava, doplatky cestovních smluv

Informace jsou ke stažení ve formátu pdf ZDE: Informace pro klienty, doplatky smluv

Informace ke způsobu výdeje stravování: 

Stravovací služby budou zachovány, pouze dojde k úpravě servírování jídel. V případě bufetového způsobu si klient nenabírá jídlo sám, ale za plexisklem stojí obsluha, klient si ukáže na jídlo a obsluha mu vybrané jídlo nandá na talíř.  To samé platí pro nápoje. Je potřeba samozřejmě zachovávat rozestupy ve frontě – minimální vzdálenost je 1,5 m (neplatí pro členy rodiny).  Samozřejmostí je dodržování hygieny a všech pokynů ohledně dezinfekce, které jsou platné pro území Chorvatska a Slovinska. (Doplněno 19.6. 2020)


4.6. 2020: Chorvatsko úplně otevírá hranice pro 10 zemí EU

zřídilo web EnterCroatia pro rychlejší vstup turistů do země

Web má k dispozici formulář v češtině, chorvatštině a dalších jazycích. Cestující, kteří předávají údaje tímto způsobem, nebudou potřebovat další zadržení na hraničním přechodu, aby poskytli potřebné údaje, protože pohraniční policie bude mít tato data v systému.

Děkujeme za poskytnutí těchto informací v českém jazyce Chorvatskému turistickému sdružení v Praze.

Celý dokument ve formátu PDF je ke stažení zde: EnterCroatia

Dne 28. května vláda Chorvatské republiky přijala rozhodnutí o úplném otevření hranic Chorvatska pro 10 členských států EU. Toto rozhodnutí určuje členské státy Evropské unie (Českou republiku, Maďarsko, Rakousko, Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Polsko, Slovinsko, Německo a Slovensko), jejichž státní příslušníci nebudou muset při vstupu do Chorvatské republiky, prokazovat důvod jejich vstupu (obchodní, ekonomický, turistický atd.), ale budou moci vstoupit za stejných podmínek jako před vypuknutím COVID-19, i nadále s epidemiologickou kontrolou a s povinností dodržovat obecná a zvláštní doporučení Ústavu veřejného zdraví.

Aby omezili dopravní kolony na hraničních přechodech a zkrátili čekací dobu na překročení státní hranice, která bude oproti minulých letech prodloužena, vzhledem ke shromažďování dalších údajů, doporučují zahraničním občanům, kteří mají v úmyslu pobývat v Chorvatsku, předložit své údaje prostřednictvím entercroatia.mup.hr.

Ministerstvo vnitra a Ministerstvo cestovního ruchu Chorvatska zřídily webovou stránku https://entercroatia.mup.hr/, aby zvýšily účinnost překračování hranice Chorvatské republiky a seznámily své hosty a návštěvníky s epidemiologickými opatřeními platnými v Chorvatsku.

Když občané těchto členských států vstoupí do Chorvatské republiky, bude jejich vstup zaznamenán spolu se shromážděním dalších údajů (místo určení, číslo mobilního telefonu a e-mailová adresa) z důvodu možné potřeby kontaktu z epidemiologických důvodů.

Zároveň všichni, kdo vyplní své údaje prostřednictvím internetu, obdrží ve své e-mailové adrese pokyny obsahující epidemiologické informace a opatření platná v Chorvatské republice pro jejich bezpečný pobyt v Chorvatsku.Cestující, kteří nepředloží svá data předem prostřednictvím výše uvedené aplikace, budou moci toto vše učinit na hraničním přechodu při vstupu do Chorvatské republiky, budou však potřebovat delší čekací dobu v samostatném pruhu.


ENTER CROATIA informace:

Abychom usnadnili překročení hranice Chorvatské republiky a informovali naše hosty o epidemiologických opatřeních platných v Chorvatsku, byla vytvořena webová stránka entercroatia.mup.hr  

Na této stránce je online formulář, ve kterém se zadávají všechny údaje požadované v procesu překračování hranice, a po jednoduchém předložení pasu nebo občanského průkazu policistovi na hranici, je číslo nebo kód z občanského průkazu nebo pasu automaticky propojen se všemi předem zadanými údaji online.

Tímto způsobem je celý postup zadávání údajů každé jednotlivé osoby ve vozidle zkrácen na minimální čas.

Zároveň budou všem, kteří vyplní své údaje online, zaslány na jejich e-mailovou adresu pokyny obsahující epidemiologické informace a opatření platná v Chorvatské republice pro jejich bezpečný pobyt v Chorvatsku.

V současné době má web k dispozici formulář* již v češtině,  chorvatštině a angličtině a dalších jazycích a cestující obdrží i pokyny ve stejných jazycích (např. češtině, němčině, slovenštině, polštině. atd., tj. vše bude k dispozici ve více než 10 různých jazycích).

*Kromě předložení cestovního pasu nebo občanského průkazu (v případě občanů EU) při přechodu chorvatské hranice je rovněž nutné mít u sebe během pobytu dokumentaci potvrzující rezervaci turistického ubytování, poukaz cestovní agentury či potvrzení o rezervaci / vlastnictví kotviště nebo vlastnictví movitého či nemovitého objektu případně pozvánku od hospodářského objektu či pozvánku na pracovní schůzku.

*Formulář/ohlášení je platné pouze v případě, že při přechodu hranice předložíte cestovní pas / občanský průkaz (u občanů EU), jenž jste ve formuláři uvedli.

 

Vstup do Chorvatské republiky pro osobu, která má příznaky nemoci. Pokud má osoba při vstupu do Chorvatské republiky příznaky nemoci,  pohraniční policie informuje hraničního hygienického inspektora a / nebo hygienického inspektora, který stanoví další postup s možností nasměrování příslušnému zdravotnickému zařízení za účelem testování a léčby.

 

Návštěvníkům jsou k dispozici stravovací zařízení, další zařízení a obchody. Epidemiologická ochranná opatření jsou předepsána pro všechny typy nabídek, a zajišťují ochranu návštěvníků a personálu a pravidelnou dezinfekci prostor.

Při odcházení z ubytovácích objektů se doporučuje používat masku nebo pokrývku nosu a úst, udržovat fyzickou vzdálenost od ostatních osob (minimálně 1,5 metru) a pravidelně provádět hygienu rukou.

Doporučení a pokyny Chorvatského institutu veřejného zdraví.

  • Myjte si často ruce teplou vodou a mýdlem a / nebo použijte dezinfekci rukou, která by měla být dobře vtírána do dlaní. Nedotýkejte se obličeje, úst, nosu a očí.
  • Doporučujeme provádět platební služby prostřednictvím bezhotovostní platební karty nebo online služeb.
  • Doporučuje se používat vlastní dopravní prostředky nebo autopůjčovny, a pokud se používají jiné formy dopravy, dbejte na opatření, která zabrání šíření choroby (fyzická vzdálenost, pravidelná hygiena, ochranné masky a rukavice, atd.)
  • Doporučuje se vyhýbat se větším skupinám s lidmi, s nimiž nesdílíte ubytování
  • V případě příznaků akutní respirační infekce (kašel, bolest v krku, horečka, dušnost / dýchací potíže, ztráta čichu a chuti) je nutné zůstat doma / v ubytování a kontaktovat hostitele / lékaře (např. lékaře na turistické klinice).
  • V případě náhlého nástupu závažných, život ohrožujících příznaků by měla osoba zavolat pohotovostní lékařskou službu na číslo 112.

Doporučujeme, abyste se v případě potřeby a příznaků obrátili na svého hostitele, který pro vás kontaktuje lékaře.

Další informace a vysvětlení si můžete vyžádat na čísle 112 nebo 113. Čísla pohotovostní lékařské služby jsou 194 v Záhřebu a 112 mimo Záhřeb.

Přihlaste se k odběru novinek
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.