Město bylo založeno v 7. století aquileiskými uprchlíky na malém ostrově při pobřeží Istrie. Odtud také pochází jeho název - je odvozen z italského slova isola, které znamená ostrov. V 9. století se istrijské pobřeží dostalo pod vliv Benátské republiky, jejíž součástí se definitivně stalo v roce 1267. Staletí benátské nadvlády zanechala v regionu zřetelné stopy. Po uzavření Míru v Campo Formio v roce 1797 se oblast stala součástí Svaté říše římské, v době napoleonské patřila k autonomním Ilyrským provinciím Prvního francouzského císařství. Během francouzské nadvlády byly zbořeny městské hradby a materiál byl použit k zasypání průlivu oddělujícího ostrov od pevniny.
Po bitvě národů u Lipska v roce 1815 se území Ilyrských provincií dostalo pod rakouskou nadvládu. Po první světové válce připadla oblast Italskému království. Roku 1943 přešla v rámci Italské sociální republiky pod faktickou vojenskou kontrolu Wehrmachtu. Po ukončení druhé světové války připadla Izola Svobodnému území Terst. Součástí jeho zóny B byla do roku 1954, kdy tento státní útvar zanikl a zóna B připadla Jugoslávii. V té době odešla před nastupujícím komunismem z Istrie značná část italsky mluvících obyvatel.
V roce 1991 se Izola stala součástí nezávislého Slovinska. (zdroj: wikipedie)

Izola - panorama

10.10. (ne) 2 noci San Simon Resort ****
Slovinsko / Přímoří vlastní polopenze 2 890 Kč 2 601 Kč za osobu
10.10. (ne)
2 noci
San Simon Resort ****

Slovinsko / Přímoří
vlastní
polopenze
2 601 Kč
za osobu
10.10. (ne), 2 noci
vlastní
polopenze
San Simon Resort ****

Slovinsko
2 601 Kč za osobu
San Simon Resort ****

San Simon Resort ****

Vlastní
polopenze
10.10. - 12.10.2021 (2 noci)

Od 2 601 Kč za osobu

sleva až 1199 Kč

Přihlaste se k odběru novinek