Město bylo založeno v 7. století aquileiskými uprchlíky na malém ostrově při pobřeží Istrie. Odtud také pochází jeho název - je odvozen z italského slova isola, které znamená ostrov. V 9. století se istrijské pobřeží dostalo pod vliv Benátské republiky, jejíž součástí se definitivně stalo v roce 1267. Staletí benátské nadvlády zanechala v regionu zřetelné stopy. Po uzavření Míru v Campo Formio v roce 1797 se oblast stala součástí Svaté říše římské, v době napoleonské patřila k autonomním Ilyrským provinciím Prvního francouzského císařství. Během francouzské nadvlády byly zbořeny městské hradby a materiál byl použit k zasypání průlivu oddělujícího ostrov od pevniny.
Po bitvě národů u Lipska v roce 1815 se území Ilyrských provincií dostalo pod rakouskou nadvládu. Po první světové válce připadla oblast Italskému království. Roku 1943 přešla v rámci Italské sociální republiky pod faktickou vojenskou kontrolu Wehrmachtu. Po ukončení druhé světové války připadla Izola Svobodnému území Terst. Součástí jeho zóny B byla do roku 1954, kdy tento státní útvar zanikl a zóna B připadla Jugoslávii. V té době odešla před nastupujícím komunismem z Istrie značná část italsky mluvících obyvatel.
V roce 1991 se Izola stala součástí nezávislého Slovinska. (zdroj: wikipedie)

Izola - panorama

21.08. (ne) 5 nocí Komplex Belvedere - Izola
Slovinsko / Přímoří polopenze (HB) 11 350 Kč za osobu
21.08. (ne)
5 nocí
Komplex Belvedere - Izola

Slovinsko / Přímoří
vlastní
polopenze (HB)
11 350 Kč
za osobu
21.08. (ne), 5 nocí
vlastní
polopenze (HB)
Komplex Belvedere - Izola

Slovinsko
11 350 Kč za osobu
Komplex Belvedere - Izola

Komplex Belvedere - Izola

Vlastní
polopenze (HB)
21.08. - 26.08.2022 (5 nocí)

Od 11 350 Kč za osobu


Přihlaste se k odběru novinek
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.