Mediteran
cestovní kancelář 

tisk

Izola

Město bylo založeno v 7. století aquileiskými uprchlíky na malém ostrově při pobřeží Istrie. Odtud také pochází jeho název - je odvozen z italského slova isola, které znamená ostrov. V 9. století se istrijské pobřeží dostalo pod vliv Benátské republiky, jejíž součástí se definitivně stalo v roce 1267. Staletí benátské nadvlády zanechala v regionu zřetelné stopy. Po uzavření Míru v Campo Formio v roce 1797 se oblast stala součástí Svaté říše římské, v době napoleonské patřila k autonomním Ilyrským provinciím Prvního francouzského císařství. Během francouzské nadvlády byly zbořeny městské hradby a materiál byl použit k zasypání průlivu oddělujícího ostrov od pevniny.
Po bitvě národů u Lipska v roce 1815 se území Ilyrských provincií dostalo pod rakouskou nadvládu. Po první světové válce připadla oblast Italskému království. Roku 1943 přešla v rámci Italské sociální republiky pod faktickou vojenskou kontrolu Wehrmachtu. Po ukončení druhé světové války připadla Izola Svobodnému území Terst. Součástí jeho zóny B byla do roku 1954, kdy tento státní útvar zanikl a zóna B připadla Jugoslávii. V té době odešla před nastupujícím komunismem z Istrie značná část italsky mluvících obyvatel.
V roce 1991 se Izola stala součástí nezávislého Slovinska. (zdroj: wikipedie)

Zde vám nabízíme pobyty na 7 nocí (sobota-sobota) nebo zájezdy na kratší dobu ale s pevným termínem pobytu.
Pro jiný den příjezdu nebo různou délku pobytu prosím rezervujte ubytování v záložce "individuální pobyty".

/Design/Icons/Stitek7.png

Vlastní doprava Izola - Hotelresort Belvedere - Izola - 7 nocí, příjezd denně

Hotelresort Belvedere Hotelresort Belvedere
7 460 Kč/osobu
polopenze
Do 1 km od pláže
Na pláž jezdí mikrobus zdarma po celý den (20.6.-2.9. 2020)

Vlastní doprava Izola - San Simon Resort - Vily*** - 2 noci

2 080 Kč/osobu
polopenze
Do 150 metrů od pláže

Vlastní doprava Izola - San Simon Resort - hotely**** - 2 noci

Hotel Haliaetum Hotel Mirta****
2 780 Kč/osobu
polopenze
do 200 m od moře

Vlastní doprava Izola - San Simon Resort - Vily*** - 3 noci

3 120 Kč/osobu
polopenze
Do 150 metrů od pláže

Vlastní doprava Izola - San Simon Resort - hotely**** - 3 noci

Hotel Haliaetum Hotel Mirta****
4 170 Kč/osobu
polopenze
do 200 m od moře

Vlastní doprava Izola - San Simon Resort - Vily*** - 5 nocí

5 200 Kč/osobu
polopenze
Do 150 metrů od pláže

Vlastní doprava Izola - San Simon Resort - hotely**** - 4 noci

Hotel Haliaetum Hotel Mirta****
5 560 Kč/osobu
polopenze
do 200 m od moře

Vlastní doprava Izola - San Simon Resort - Vily*** - 6 nocí

6 240 Kč/osobu
polopenze
Do 150 metrů od pláže

Vlastní doprava Izola - San Simon Resort - hotely**** - 5 nocí

Hotel Haliaetum Hotel Mirta****
7 090 Kč/osobu
polopenze
do 200 m od moře

Vlastní doprava Izola - San Simon Resort - Vily*** - 7 nocí

8 260 Kč/osobu
polopenze
Do 150 metrů od pláže
Izola - panorama
pláže
pláže
Resort San Simon