10.05.2020
Základní informace pro zákazníky ohledně poukazů Mediteran, LEX Voucherů dle zákona 185/2020 Sb.

Důležitá informace: Prodejnu mám stále uzavřenou ale usilovně pracujeme z domova. Vaše dotazy prosím směřujte na náš mail info@mediteran.cz a nezapomeňte do dotazu napsat: číslo vaší smlouvy (rezervace) pokud se jedná o objednaný pobyt a také svoje číslo mobilu, pokud prosíte o telefonický kontakt. Děkujeme.


Vážení zákazníci,

nacházíme se v situaci, která je zcela mimo realitu nás všech. V okamžiku, kdy se celý svět ocitl v situaci, že není možné překročení státní hranice, a především kdy nikdo neví, kdy tato situace pomine. Chápeme, že v této chvíli má Vláda ČR i jednotlivá ministerstva, kterých se sektor cestovního ruchu dotýká, zcela jiné starosti. Všechny cestovní kanceláře a cestovní agentury, které v České republice podnikají se kompletním uzavřením hranic dostaly do neřešitelné legislativní situace, u které navíc nevíme, jak bude dlouho trvat. Jde o stav, kdy je prakticky znemožněno jakékoliv cestování, přesto se snažíme celou situaci vidět optimisticky. V této chvíli není oficiálně stanoven žádný termín o tom, do kdy budou hranice uzavřeny 

Z tohoto důvodu na Vaše dotazy ohledně uskutečnění zájezdů do Slovinska a Chorvatska nejsme schopni relevantně odpovědět, ale téměř s naprostou jistotou se neuskuteční zájezdy a pobyty do konce května a pravděpodobně i pobyty v červnu a to minimálně do 10.6. - o aktuální situaci Vás budeme samozřejmě včas informovat. Vše samozřejmě závisí na vývoji situace bohužel nejen u nás v ČR, kde věříme, že bude situace tou dobou již stabilní a bude se vracet k normálu, ale především v sousedních zemích jako je Rakousko, Slovensko ale pak i v samotném Slovinsku a Chorvatsku. 

Prosíme Vás, abyste nyní již neplatili žádné další zálohy nebo doplatky zájezdů dle dohodnutého splátkového kalendáře na žádný zájezd!!!

Ministerstvo pro místní rozvoj, pod které spadá činnost cestovních kanceláří, již nyní vydalo své doporučení pro cestovní kanceláře a jejich klienty ohledně rušení zájezdů, kde se odvolává na současnou situaci. Toto prohlášení si můžete přečíst přímo na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-oznamuje,-ze-zakaznici-cestovnich-kancelari-mo) a je doplněno i několika odpověďmi na modelové situace.

Chceme Vás především uklidnit, že i když letos přijdete o své letní zážitky u moře, tak o své peníze určitě nepřijdete. Jsme CK s dlouholetou tradicí, jsme pojištěni pro případ úpadku, ale vzniklá situace je natolik bezprecedentní a výjimečná bez jakékoliv opory v legislativě ČR, že musíme sami čekat na další vývoj situace nejen u nás ale i v okolních státech, které jsou důležité pro tranzit do Chorvatska a Slovinska. 

V této chvíli nabízíme tyto možnosti, jak řešit Váš zájezd / cestovní službu:


1) LEX VOUCHER - poukaz na zájezd podle zákona 185/2020 Sb.

- klienti se nemusí obávat o své zaplacené finanční prostředky, všechny vydané poukazy jsou pojištěny pro případ úpadku cestovní kanceláře dle zákona č. 159/99 Sb.

- poukaz (resp. jeho hodnotu) lze využít k zakoupení libovolného zájezdu nebo ubytování  pořádaného cestovní kanceláří Mediteran travel s odjezdem nejpozději 31. 8. 2021 (není-li na poukazu určeno jinak)

- poukaz lze uplatnit k úhradě zájezdu v době jeho platnosti, obvykle do 31.8.2021 (není-li na poukazu určeno jinak)

- poukaz na zájezd je nepřenositelný; tzn. poukaz může uplatnit pouze zákazník uvedený jako držitel poukazu

- poukaz musí být uplatněn v místě zakoupení původního zájezdu nebo služby

- pokud je vybraný zájezd levnější, zbývající hodnota poukazu může být využita na další zájezd nebo službu

- poukaz na zájezd se uplatňuje na úhradu zájezdu a jeho cenu platnou v daném okamžiku; tzn. vztahují se na něj v daný okamžik veškeré vypsané First minute slevy nebo slevy Last minute; v případě další následné úpravy ceny zájezdu nelze hodnotu poukazu nárokovat zpětně či následně

Poukaz na zájezd podle zákona č. 185/2020 Sb Znění zákona 185 ZDE

- vztahuje se na zájezdy s odjezdem či odletem od 20.02.2020 do 31.08.2020, které nemohou být realizovány z důvodu zásahu vyšší moci a byly tak u nich splněny podmínky pro odstoupení od smlouvy o zájezdu ze strany zákazníka podle § 2535 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, popř. došlo k odstoupení od smlouvy o zájezdu ze strany pořadatele §2536

- tento zákon umožňuje cestovní kanceláři využití tzv. ochranné doby k vrácení plateb, které získala od zákazníka; cestovní kancelář vystaví poukaz na zájezd v hodnotě veškerých plateb uhrazených zákazníkem

- tento poukaz na zájezd může zákazník využít k úhradě náhradního zájezdu po celou dobu platnosti (není-li určeno jinak ode dne vystavení poukazu do 31.8.2021)

  • - dle § 3 odstavce 3 mohou tento poukaz na zájezd odmítnout zvláště zranitelné osoby (např. držitelé průkazu osoby se zdravotním postižením, osoby vedené na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání, těhotné ženy, osoby čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, samoživitelé, osoby starší 65 let, zaměstnanci s překážkou v práci, školy a školská zařízení) a zaplacené prostředky jim musí být vráceny bez zbytečného odkladu; toto ustanovení se týká osoby, která je objednavatelem zájezdu; pokud je objednavatelem zájezdu jiná osoba, voucher není možné odmítnout, byť by mezi zvláště zranitelné osoby spadal jeden ze spolucestujících; voucher je možné odmítnout nejpozději do 30 dnů od jeho obdržení. zákazník je povinnen toto doložit v věrohodnými dokumenty, které budou zpracovány dle GDPR
  • - držitel poukazu má právo v době platnosti poukazu požádat cestovní kancelář o náhradní zájezd. Je-li navrhovaný náhradní zájezd stejné jakosti jako zájezd původní, cestovní kancelář nesmí požadovat od zákazníka nad rámec poukazu na zájezd doplacení případného rozdílu v ceně. Je-li navrhovaný náhradní zájezd vyšší jakosti než zájezd původní, zákazník doplatí rozdíl v ceně jen tehdy, jestliže mu cestovní kancelář nabídla současně také zájezd stejné jakosti (tj. bez nutnosti doplatku) a zákazník této nabídky nevyužil. Rozhodnutí je tedy na zákazníkovi. Pokud zákazník uplatňuje poukaz na zájezd, tj. požádá cestovní kancelář o náhradní zájezd, je cestovní kancelář povinna mu do 30 dnů od přijetí žádosti nabídnout náhradní zájezd, který musí být minimálně stejné jakosti jako zájezd původní. S žádostí o náhradní zájezd se na nás prosím obraťte, a to na následující kontaktní údaje: info@mediteran.cz. Do 30 dnů od doručení Vaší žádosti Vám nabídneme náhradní zájezd. CK MEDITERAN travel s.r.o. chce splnit svou zákonnou povinnost nabídnout Vám zájezd, ale nyní je to objektivně nesplnitelné z důvodu současného omezení cestovního ruchu (z důvodu koronaviru mají hotely nařízenou menší kapacitu ubytování, rozsah služeb a stravování je taktéž omezen). Nicméně vše s Vámi probereme a rádí Vám vyjdeme vstříc. Nabídku zájezdů pro rok 2021 Vám budeme moct garantovat od 1.11. 2020.
  • - pokud zákazník poukaz nevyužije do 31.8.2021, musí cestovní kancelář vrátit zákazníkovi plnou hodnotu poukazu nejpozději do 14 dní
  • - tento poukaz je pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře

2) Změna termínu zcela ZDARMA. Klienti mohou změnit svůj zájezd na pozdější termín dle aktuálně vypsaných termínů a cen.

3) Poukaz MEDITERAN - v případě, že nebude možné vycestovat nebo nebudete mít v úmyslu v letošním roce vycestovat do zahraničí, vystavíme Vám peněžní poukázku ve výši Vámi uhrazené platby. Poukázku bude možno uplatnit na jakýkoliv zájezd/Cestovní službu z vlastní nabídky CK MEDITERAN travel v průběhu sezóny 2020 a 2021.

Námi nabízená poukázka je už nyní doporučena Ministerstvem pro místní rozvoj jako jedna z alternativ.

4) Zrušení zájezdu bez uvedení důvodu za stornopoplatek dle Všeobecných smluvních podmínek CK MEDITERAN travel s.r.o.

Realizovat zájezd dle Smlouvy o zájezdu nebo Objednávky služeb s tím, že pokud bude v době odjezdu do dané země stále platit zákaz vycestování, pak CK dle zákona zruší Smlouvu o zájezdu nebo Objednávku služeb a nabídne možnost vrácení peněz za zrušený zájezd.

Po ukončení krizového stavu (doufáme, že co nejdříve) budeme všechny klienty s odjezdem na zájezdy v červnu automaticky informovat o aktuální situaci a možnostech. V průběhu měsíce června pak budeme informovat všechny klienty na červenec a srpen.

Protože je současná doba velmi bouřlivá a na informace bohatá, je možné, že se celá situace změní během několika dní a vše bude opět jinak.

Každopádně Vás budeme informovat o každé zásadní změně, která by nastala, sledujte proto prosím naše webové stránky www.mediteran.cz.

 

S pozdravem

Vaše CK MEDITERAN TRAVEL

 

Semily, 31. 3. 2020

Aktualizace dne 10.5.2020


Přihlaste se k odběru novinek
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.