Informace ke vstupu do Chorvatska

 

Všichni, kteří budou do zavedení zeleného Covid pasu používat pro vstup do Chorvatska potvrzení o antigenním testu doporučujeme používat formulář, který je zveřejněn na stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky (je dvojjazyčný a uvádí se tam i výrobce antigenního testu, je vystaven laboratoří/testovacím místem a podepsán/orazítkován, což se v zahraničí včetně Chorvatska vyžaduje:

 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Potvrzen%C3%AD_CZ_EN.pdf

 

Chorvatské Ministerstvo vnitra neuznává výsledek testu formou SMS nebo samotesty. Na svých stránkách https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212  uvádí tyto náležitosti, které by mělo mít Potvrzení o antigenním testu:

 

„Pokud byly výsledky antigenního testu provedeny v zahraničí, musí na potvrzení být viditelný výrobce a / nebo obchodní název testu a test musí být vystaven zdravotnickým zařízením / laboratoří a podepsán / potvrzen lékařem. Pokud tak nebude uvedeno, nebude pro vstup do Chorvatské republiky přijato jako důvěryhodné.

Rychlý antigenní test je uveden ve Společném seznamu rychlých antigenních testů uznávaných členskými státy Evropské unie (str.-8.-11), zveřejněném Evropskou komisí. Kromě testů ze Společného seznamu rychlých testů na antigeny uznaných členskými státy Evropské unie je uznatelný i SARS-COV -2 ANTIGEN TEST KIT od čínského výrobce SHENZEN ULTRA - DIAGNOSTIC BIOTEC Co., který není na seznamu schválených testů od Evropské komise.“

 

Anglicky:

The rapid antigen test – RAT is listed in the Common list of rapid antigen tests recognized by the Member States of the European Union, published by the European Commission. In addition to the tests from the Common list of rapid antigen tests recognized by the Member States of the European Union, the SARS-COV -2 ANTIGEN TEST KIT from the Chinese manufacturer SHENZEN ULTRA - DIAGNOSTIC BIOTEC Co., which is not on the list of approved RAT tests of the European Commission, is also accepted.
If the RAT test findings were made abroad, the manufacturer and/or the commercial name of the test must be visible and the test must be issued by a health institution / laboratory and signed / confirmed by a doctor. If otherwise, it will not be accepted as credible for entering the Republic of Croatia.

 

Doporučujeme, aby se klienti před testováním informovali zda dané testovací místo nebo laboratoř provádí výše schválené testy a zda vydávají Potvrzení o antigenním testu na cestu do zahraničí (v angličtině, nebo dvojjazyčně česko-anglické), které kromě běžných údajů z výsledku testu, splňují  tyto podmínky:

 

1.název výrobce antigenního testu

2.podpis

3.razítko testovacího místa nebo laboratoře.

 

(zdroj, CHORVATSKÉ TURISTICKÉ SDRUŽENÍ)

Data budou aktualizována vždy po obdržení nových informací od chorvatské strany

 

Přihlaste se k odběru novinek
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.